Dalatnhadat.vn

Đất cà phê tơ canh tác được 3 năm. 

có đường, điện, nước đầy đủ.

cách Đàlạt 45km

Khu Vực Lam Hà

Địa chỉ: số 35  thon Phú Hòa_ xa Phi Tô _ huyện Lâm Hà.

Điện thoại : 0973 788 033 gặp Hằng 

Email: thuhang250@gmail.com

Web: www.dalatnhadat.vn

Bất động sản khác

Quảng cáo
  • Tin tức mới
Quảng cáo